Ak Sakalına Hürmet Müthiş Bir İslami İbretlik Hikaye

Ak Sakalına Hürmet Müthiş Bir İslami İbretlik Hikaye

Hazreti Ali, bir gün sabah namazının cemaatine yetişmek için mescide hızlı hızlı giderken yolda bir ihtiyara rastladı. İhtiyarın aksakalına hürmet edip, önüne geçmeyip, aheste aheste ardınca yürüdü.

Bu sırada güneşin doğması da gittikçe yaklaşıyordu. Mescid kapısına avardıklarında ihtiyar içeri girmeyip, yoluna devam edince, o ihtiyarın Müslüman olmadığını anladı. 

Mescide girdiğinde Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) rükûa eğilmiş vaziyetteydi. Fakat rükûdan başım kaldırmayıp ‘rükûu iki misli uzatmıştı. Böylece Hazreti Ali de namazın rükûsuna yetişmiş oldu.

Namazdan sonra, Sahâbe-i Kirâm, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimize şöyle dediler:

– Ey Allah’ın Resulü! Rükûda hiç bu kadar uzun durmazdınız. 0 kadar ki, güneşin doğması yaklaştı. Lütfedip, sebebini beyan ediniz.

Resulullah Efendimiz bu söz üzerine:

– “Rükû tesbihinî üç kere dedikten sonra, “Semi‘allahii limen hamideh” deyip, kıyâma kalkmak istediğimde Cebrâîl (Aleyhisselâm) süratle gelip, kanadını sırtıma koydu ve uzun müddet kaldırmadı. Bir müddet sonra kanadını kaldırdı, ben de başımı ancak rüküdan o zaman kaldırabildim.” Ashâb-ı Kirâm:

_“Ey Allah’ın Resulü! Cebrail (Aleyhisselâm) neden böyle yaptı?” dediklerinde: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

– “Sebebini sormadım” buyurdu. O sırada Cebrail (Aleyhisselâm) geldi ve Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e şu bilgiyi verdi:

– “Ya Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)!

Ali, cemaate yetişmek için acele acele mescide geliyordu. Yolda, Hristiyan bir ihtiyara rastladı. Hristiyan olduğunu bilmediği için ihtiyarın yaşlılığına hürmeten önüne geçmedi. Allahü Teâlâ da Ali’nin cemaate yetişmesi için, bana, seni rükûda bekletmemi emretti.

Fakat bundan daha hayret edilecek şey var. 0 da şudur; Allahü Teâlâ, güneşin doğmasını geciktirip Ali’nin cemaate yetişmesi için Mikâil’e de kanatları ile güneşi tutmasını emretti. Buna sebep Ali’nin Hristiyan bile olsa yaşlı bir zata gösterdiği hürmet oldu.”